Uwaudiovisuele referentiein Brussel

Bedrading en electriciteit

Stroomdistributie

Voor alle apparatuur die wij implementeren zijn lange lengtes van aangepaste audio-, video-, licht-, tolk-, netwerk-, enz. kabels nodig.

De elektrische distributie moet voldoende zijn voor de behoeften van de audiovisuele apparatuur; wanneer dit niet het geval is of de plaats niet is uitgerust (openbare plaatsen bijvoorbeeld) kunnen wij ter plaatse een elektrische generator voorzien.

Steylsstraat 100 - 1020 Brussel, België | +32 (0)2 425.25.06 | info@gene-electra.com | Btw BE 0413.118.050