Uwaudiovisuele referentiein Brussel

Simultane vertaling

Toegevoegde waarde van vertolking

Dagelijks vinden er vergaderingen plaats met deelnemers uit alle hoeken van Europa, zelfs uit de hele wereld. Simultane vertolking maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen taal kan spreken en ook alle tussenkomsten exact kan begrijpen en zonder tijdsverlies.

Ter plaatse of op afstand, simultane vertaling vereist de tussenkomst van gespecialiseerde technici, die zorgen voor de organisatie en de werking van de verschillende technische aspecten. De verhuur van tolkenmateriaal is één van de hoofdactiviteiten van Géné-Electra.

Steylsstraat 100 - 1020 Brussel, België | +32 (0)2 425.25.06 | info@gene-electra.com | Btw BE 0413.118.050