Uwaudiovisuele referentiein Brussel

Online simultaan tolken (RSI)

Platform voor meertalige vergaderingen KUDO

Via een online platform waar zowel de tolken, de sprekers als de deelnemers op kunnen inloggen vanop afstand, is het nu mogelijk om meertalige videoconferenties te houden.

De deelnemers wonen een klassieke videoconferentie bij (ook online conferentie of web conference genoemd), maar hebben de mogelijkheid om rechtstreeks te luisteren naar de vertaling van de tolk, net zoals bij een infrarood ontvanger.

De tolken kunnen ofwel van thuis uit werken, als aan alle voorwaarden voldaan is, ofwel vanuit onze uitgeruste studio’s in Brussel.

Het gebruik van tolken op afstand kan in sommige gevallen uiterst interessant zijn voor de beschikbaarheid van specifieke talen, voor het milieu (minder fysieke verplaatsing van mensen en apparatuur) en voor de kosten.

De aanwezigheid van een technicus verzekert het dat de verschillende audiokanalen naar het platform worden gestuurd.

Op deze manier kunnen de tolken in eerder klassieke omstandigheden werken, dit/dat zorgt ervoor dat ze zich kunnen toespitsen op het belangrijkste: de vertolking.

Eén van de voordelen van onze hub is dat deze altijd gebruiksklaar is voor last-minute vergaderingen.

Steylsstraat 100 - 1020 Brussel, België | +32 (0)2 425.25.06 | info@gene-electra.com | Btw BE 0413.118.050