Uwaudiovisuele referentiein Brussel

Stemsystemen en posterborden

Vraag de mening van uw deelnemers

Het gebruik van een stemmingssysteem, ook bekend als polling, kan bij evenementen voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  • Om de meningen en verwachtingen van de deelnemers te peilen
  • Om te stemmen voor bepaalde mensen
  • Om ervoor te zorgen dat de presentatie goed werd begrepen
  • Om een soort quiz te organiseren

De groepsinteractie die ontstaat door de onmiddellijke weergave van de resultaten die door het stemmingssysteem worden gegenereerd, wordt het meeste gewaardeerd door onze respondenten. De deelnemers zo “het woord geven” is ook veel sneller, visueler en maakt het mogelijk de resultaten achteraf te gebruiken.

Voor het verzamelen van zeer specifieke informatie kunnen de stemmen “nominatief” uitgegeven worden en kunnen de details in een volledig verslag worden opgenomen.

Hoewel elektronische stemmingssysteem al geruime tijd gebruikt worden voor evenementen die fysiek plaatsvinden, is er momenteel veel vraag naar online stemmingssysteem (geïntegreerd in het videoconferentieplatform of als parallel systeem) aangezien het aantal virtuele evenementen toeneemt.

Laat jezelf zien

Wanneer de technologie geen toegevoegde waarde heeft voor het gewenste gebruik, moet je dat kunnen herkennen en teruggaan naar eenvoudige oplossingen. Tijdens wetenschappelijke conferenties is het gebruikelijk een conferentieruimte in te richten waar werken, publicaties en andere promotionele boodschappen kunnen worden uitgestald. De weergave van papieren posters op onze speciale panelen is een oplossing die zich aan alle configuraties aanpast.

Steylsstraat 100 - 1020 Brussel, België | +32 (0)2 425.25.06 | info@gene-electra.com | Btw BE 0413.118.050