Uwaudiovisuele referentiein Brussel

Online evenementen

Nieuwe omstandigheden leiden tot nieuwe technologieën

De beperkingen die worden opgelegd in het kader van de COVID-19 pandemie zorgen voor grote veranderingen bij het organiseren van evenementen. Géné-Electra heeft zijn bestaand materiaal aangepast en heeft nieuwe technologieën geïntegreerd om over een waaier aan oplossingen te beschikken die kunnen worden gebruikt om het goede verloop van uw evenementen te waarborgen, zowel hybride, als volledig online.

Om interesse te wekken voor een online evenement en de aandacht van de deelnemers achter hun scherm vast te houden, moeten de inhoud en de vorm bewerkt worden om het verschil te maken.

Audiovisueel materiaal en professionele technische ondersteuning vormen, net zoals bij evenementen ter plaatse, een enorme meerwaarde en zorgen ervoor dat u zich kan toespitsen op de inhoud.

De mogelijkheden en risico’s bij online events zijn tegelijkertijd anders en talrijker dan bij evenementen ter plaatse, omdat het niet mogelijk is om alle aspecten op afstand onder controle te hebben.

Géné-Electra adviseert en begeleidt u bij het organiseren van alle soorten online evenementen in België en in het buitenland.

De voorgestelde digitale oplossingen kunnen worden aangevuld om een hybride samenstelling mogelijk te maken (gedeeltelijk online en gedeeltelijk ter plaatse).

Steylsstraat 100 - 1020 Brussel, België | +32 (0)2 425.25.06 | info@gene-electra.com | Btw BE 0413.118.050